FR NL
Menu
×
Resultaten van uw zoekopdracht:  Sluiten
Catalogus
Geen enkele catalogus komt overeen met uw zoekopdracht
  ProductenAlle producten bekijken
  Geen enkel product komt overeen met uw zoekopdracht
   Winkelwagen
    De algemene gebruiksvoorwaarden downloaden (pdf)

   ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN – MARKTPLAATS VENTE-UNIQUE BELGIË

   Het bedrijf Vente-unique.com, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 97.724,73 euro, ingeschreven in het Handelsregister van Bobigny onder nummer 484 922 778, met maatschappelijke zetel te Rue Jacquard 9/11, 93310 Le Pré-Saint-Gervais, Frankrijk (hierna de "Operator"), publiceert en exploiteert een marktplaats, die toegankelijk is via het volgende adres: https://www.vente-unique.be/ (hierna de "marktplaats").

   Via de marktplaats biedt Vente-unique.com een dienst aan die professionele verkopers (hierna de "Verkopers") in contact brengt met klanten in België (hierna de "Klanten") voor de onlineverkoop van nieuwe producten uit categorieën vermeld op de website vente-unique.be (hierna de "Producten").

   Het gebruik van de marktplaats impliceert de onvoorwaardelijke en onbeperkte aanvaarding door de Gebruiker van deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna "AGV"). Deze hebben als doel de voorwaarden te beschrijven waaronder elke Gebruiker van de marktplaats kan navigeren op de marktplaats en eventueel een Bestelling kan plaatsen.

   Deze AGV kunnen te allen tijde door de Operator worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De toepasselijke versie is de versie die online staat op de marktplaats.

   1 - DEFINITIES

   In het kader van deze AGV hebben de hieronder opgesomde termen en uitdrukkingen, waarvan de eerste letter met een hoofdletter wordt weergegeven, de hieronder toegewezen betekenis. Deze termen hebben dezelfde betekenis in enkelvoud en meervoud.

   "Klant": elke natuurlijke of rechtspersoon die via de marktplaats bij een Verkoper een Product bestelt;

   "Bestelling": aankoopactie door een Klant van een Product dat op de marktplaats door een Verkoper wordt verkocht;

   "Klantaccount": interface toegankelijk voor de Klant met behulp van zijn Inloggegevens, waarmee hij toegang heeft tot zijn persoonsgegevens en zijn Bestellingen kan beheren en volgen;

   "Verkopersaccount": interface waarmee de Verkoper toegang heeft tot zijn persoonlijke ruimte en die toegankelijk is met Inloggegevens. Hij kan er de informatie over de Producten en de door de Klanten geplaatste Bestellingen beheren;

   "Algemene Gebruiksvoorwaarden (AGV)": dit document;

   "Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV)": specifieke verkoopvoorwaarden van de Verkoper die van toepassing zijn op de Bestelling;

   "Persoonsgegevens": alle informatie met betrekking tot een direct of indirect geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (zoals naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres of postadres);

   "Operator": Vente-unique.com, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 97.724,73 euro, ingeschreven in het Handelsregister van Bobigny onder nummer 484 922 778, met maatschappelijke zetel te Rue Jacquard 9/11, 93310 Le Pré-Saint-Gervais, Frankrijk;

   "Elementen": alle informatie, teksten, logo's, merken, animaties, tekeningen en modellen, foto's, gegevens, hyperlinks, en in het algemeen alle elementen en inhoud gepubliceerd op de marktplaats;

   "Productblad": pagina die de kenmerken, essentiële informatie en foto's van een Product weergeeft, evenals de verkoopvoorwaarden die de Verkoper op dit Product toepast;

   "Inloggegevens": gebruikersnaam/e-mailadres en wachtwoord waarmee de Verkoper toegang heeft tot zijn Verkopersaccount en de Klant toegang heeft tot zijn Klantaccount;

   "Marktplaats": de marktplaats die toegankelijk is via de website vente-unique.be;

   "Product": elk nieuw, toegestaan product vermeld op de marktplaats door een Verkoper;

   "Dienst(en)": elke dienst aangeboden door de Verkoper in verband met de verkoop van een Product (zoals levering, montage, terugname);

   "Gebruiker": algemene term die verwijst naar elke persoon die op de marktplaats navigeert, ongeacht zijn hoedanigheid: internetgebruiker, Verkoper of Klant;

   "Verkoper": verwijst naar elke professionele verkoper wiens Producten op de marktplaats worden vermeld.

   2. ROL VAN DE OPERATOR

   De Operator biedt een dienst aan die professionele Verkopers in contact brengt met Klanten voor de onlineverkoop van nieuwe producten uit de volgende categorieën: Meubilair, Banken, Matras en Beddengoed, Badkamer/Wellness, Tuin, Doe-het-zelf, Decoratie, Sport-vrije tijd-koffers&tassen, Accessoires (hierna de "Producten").

   Er dient te worden benadrukt dat het bedrijf Vente-unique.com, als operator van het onlineplatform, uitsluitend optreedt als host van de aanbiedingen van derde Verkopers en als technische tussenpersoon die de verbinding tussen een Verkoper en een Klant mogelijk maakt. De Operator kan in geen geval worden beschouwd als wederverkoper van de door de Verkopers vermelde Producten. Elke verkoop die via de marktplaats wordt gedaan, is onderworpen aan de specifieke verkoopvoorwaarden van elke Verkoper, waarbij Vente-unique.com op geen enkel moment partij is bij deze verkoopovereenkomst.

   3. TOEGANKELIJKHEID VAN DE MARKTPLAATS

   De marktplaats is toegankelijk via elke computer, tablet of smartphone met een internetverbinding.

   De marktplaats is 24/7 toegankelijk, behalve in geval van overmacht of een gebeurtenis buiten de controle van de Operator. De Operator behoudt zich het recht voor om de toegang tot de marktplaats te onderbreken of de Diensten volledig of gedeeltelijk op te schorten voor onderhoud, verbetering, installatie van nieuwe functies, controle van de goede werking of in geval van storing of dreiging van storing.

   De Operator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen, onderbrekingen en onregelmatigheden die niet zijn veroorzaakt door hemzelf en die bijvoorbeeld de verbinding via het internet en in het algemeen via het communicatienetwerk beïnvloeden, ongeacht de duur en omvang ervan.

   Alle computerapparatuur, softwareoplossingen, internetverbindingen en abonnementen die nodig zijn voor de toegang tot en het gebruik van de marktplaats zijn uitsluitend voor rekening van de Gebruiker.

   4. TOEGANGSMODALITEITEN TOT DE DIENSTEN

   Het is niet nodig om een account te hebben om op de marktplaats te navigeren en productaanbiedingen online te bekijken. Elke aankoop- of verkoopactie vereist evenwel het aanmaken van een Account onder de hieronder beschreven voorwaarden.

   De Gebruiker verbindt zich ertoe zijn Inloggegevens strikt persoonlijk en vertrouwelijk te houden, ze niet aan derden door te geven en de Operator te waarschuwen in geval van ongeoorloofd of frauduleus gebruik van zijn Account of zijn Inloggegevens zodra hij hiervan op de hoogte is, via elk middel. Elke handeling uitgevoerd met de Inloggegevens van de Gebruiker wordt geacht afkomstig te zijn van de Gebruiker, die daarvoor de volledige verantwoordelijkheid draagt. De Operator kan niet aansprakelijk worden gesteld door de Gebruiker voor enige directe of indirecte schade, materieel of immaterieel, die voortvloeit uit frauduleuze toegang tot zijn Account, tenzij deze frauduleuze toegang het directe gevolg is van een fout of nalatigheid van de Operator.

   De Operator kan elke Account of toegang opschorten in geval van vermoeden van onwettig, frauduleus gebruik of gebruik in strijd met deze AGV, zonder voorafgaande kennisgeving of enige vorm van vergoeding.

   4.1 Aanmaken van een Verkopersaccount

   Het aanmaken van een Verkopersaccount vereist enerzijds dat de potentiële verkoper een aanvraag tot registratie heeft ingediend bij Vente-unique.com, vergezeld van alle noodzakelijke en nuttige documenten en informatie voor de beoordeling van zijn aanvraag; en anderzijds dat Vente-unique.com de registratieaanvraag van de potentiële verkoper heeft geaccepteerd.

   Het Verkopersaccount stelt elke Verkoper in staat om:

   • Producten die in aanmerking komen te registreren op de marktplaats
   • Alle inhoud met betrekking tot de Producten (foto's, beschrijvingen) en bijbehorende Diensten te uploaden
   • Bestellingen te beheren (acceptatie, annulering, opvolging, tracking)
   • Te communiceren met Klanten

   4.2 Aanmaken van een Klantaccount

   Elke Gebruiker kan gratis een Klantaccount aanmaken waarmee hij toegang krijgt tot de hieronder gespecificeerde functies.

   Het aanmaken van een Klantaccount vereist het invoeren van een Identificatie in de vorm van een persoonlijk e-mailadres en het definiëren van een wachtwoord. Het wachtwoord moet voldoen aan de vereiste beveiligingscriteria.

   De Gebruiker wordt ook gevraagd om zijn voornaam en achternaam in te vullen en deze AGV te accepteren om de aanmaak van zijn Account te voltooien.

   De Gebruiker verbindt zich ertoe slechts één Klantaccount aan te maken en garandeert de authenticiteit en waarachtigheid van de verstrekte informatie. Elke schending van deze verplichting kan leiden tot opschorting en/of verwijdering van het Klantaccount, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder recht op enige vergoeding. De Operator behoudt zich het recht voor om alle of een deel van de verstrekte informatie te controleren of te laten controleren.

   Het Klantaccount stelt elke Gebruiker in staat om:

   • Een bestelling te plaatsen voor Producten die op de marktplaats zijn vermeld;
   • Toegang te krijgen tot de bestelstatus, de aankoopgeschiedenis en de facturen;
   • Toegang te krijgen tot en wijzigingen aan te brengen in de persoonsgegevens die zijn ingevoerd bij het aanmaken van het Klantaccount of het plaatsen van een bestelling;
   • Producthandleidingen te downloaden;
   • Contact op te nemen met de klantenservice van de Verkoper;
   • Zijn loyaliteitsprogramma en sponsoring te beheren;
   • Zijn abonnementen te beheren;
   • Toegang te krijgen tot zijn verlanglijstje;
   • De laatst bekeken producten terug te vinden.

   4.3 Toegang tot het Klantaccount

   Elke latere toegang tot het Klantaccount gebeurt via de rubriek "Inloggen" met behulp van de Inloggegevens die zijn gekozen bij het aanmaken van het Account.

   In geval van vergeten wachtwoord kan de Gebruiker een nieuw wachtwoord definiëren door te klikken op "Wachtwoord vergeten?" via de door de Operator aangegeven procedure.

   5. BESTELLING

   5.1 Keuze en beschikbaarheid van Producten

   De Klant wordt uitgenodigd om het Productblad te raadplegen, dat onder andere de beschrijving en de essentiële kenmerken van elk Product, de foto's van het betreffende Product en de beschikbare leveringsmethoden bevat.

   De keuze en aankoop van Producten door de Klant zijn diens verantwoordelijkheid. De Klant erkent volledige en voldoende informatie te hebben ontvangen over de essentiële kenmerken van de Producten en Diensten van de Verkoper.

   De Producten die op de marktplaats worden gepresenteerd, worden aangeboden zolang de voorraad van elke Verkoper strekt.

   5.2 Rangschikking van aanbiedingen

   De Gebruiker kan een zoekopdracht naar Producten uitvoeren met trefwoorden via de zoekbalk of zijn zoekopdracht uitvoeren op productcategorie, toepasselijke promoties of nieuwigheden. Het eerste weergegeven resultaat zal noodzakelijkerwijs een product zijn dat door Vente-unique.com wordt verkocht. De Gebruiker kan zijn zoekcriteria verfijnen met behulp van de beschikbare filters die variëren afhankelijk van het gezochte Product (bijv. prijsklasse, stijl, kleur, afmetingen, materiaal, enz.). Een filter stelt de Gebruiker ook in staat om alleen de Producten weer te geven die door Vente-unique.com worden verkocht.

   De weergegeven resultaten zijn gebaseerd op de volgende parameters, in afnemende volgorde van belang:

   • Overeenkomst van resultaten met eventueel ingevoerde zoekwoorden en gekozen filters
   • Commerciële prestaties van de Producten (aantal verkopen per Product en gerealiseerde omzet)
   • Beschikbaarheid van het Product op het moment van verbinding van de Gebruiker
   • Prijs van het Product
   • Typologie van het Product
   • Lopende promoties en nieuwigheden

   De Gebruiker kan de volgorde van de weergegeven resultaten wijzigen door eerst de nieuwigheden weer te geven of de resultaten te sorteren van het goedkoopste Product tot het duurste Product.

   De Operator kan te allen tijde de bovenstaande rangschikkingscriteria wijzigen.

   5.3 Productprijzen

   De prijzen vermeld op de marktplaats zijn uitgedrukt in euro (€) en zijn inclusief btw. De leveringskosten of enige andere dienst die door de Klant wordt gevraagd, worden toegevoegd aan de prijs van het Product. Ze worden gespecificeerd voordat de Klant zijn Bestelling valideert.

   De Verkoper kan zijn prijzen te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, op voorwaarde dat het Product wordt gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht zijn op het moment van registratie van de Bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

   De promotieaanbiedingen vermeld op de marktplaats zijn alleen geldig in euro (€). De Verkoper bepaalt zelf zijn promotiebeleid. Hij is vrij om al dan niet deel te nemen aan de acties die door de Operator zijn opgezet voor zijn eigen Producten.

   5.4 Bestelproces

   De Klant die een Bestelling wil plaatsen, moet het Product selecteren en op de knop "Toevoegen aan winkelwagen" klikken om een winkelwagen te maken.

   De Klant moet de inhoud van zijn winkelwagen controleren en kan, indien nodig, de leveringskosten bevestigen afhankelijk van het bestelde Product en het leveringsadres, en/of een voordeelcode invoeren waarmee hij kan profiteren van een lopende aanbieding.

   Voordat hij zijn Bestelling definitief valideert, heeft de Klant de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen als hij merkt dat er een fout is opgetreden bij het invoeren van de gegevens.

   De Klant moet ervoor zorgen dat elk besteld Product normaal kan worden geleverd op het opgegeven adres, dat wil zeggen zonder problemen. De Klant is verplicht om tijdens zijn Bestelling alle problemen te specificeren die tijdens de levering kunnen optreden en om te controleren of de afmetingen van de pakketten en Producten die op het Productblad zijn gespecificeerd, passen bij de beperkingen van de leveringsplaats (liften, trappen, gangen, deuren op overloop, bestemmingskamer, enz.). Hij zal alle nodige maatregelen nemen voor een goed verloop van de levering.

   De Klant moet de huidige AGV lezen en accepteren voordat hij zijn Bestelling valideert en overgaat tot betaling.

   Na het valideren van zijn Bestelling ontvangt de Klant een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van zijn Bestelling. De Verkoper heeft dan 24 uur de tijd om de beschikbaarheid van het of de bestelde Product(en) te bevestigen. De Klant wordt gedebiteerd voor het bedrag van de Bestelling bij de bevestiging van de Bestelling door de Verkoper. Als de Verkoper niet binnen de opgegeven termijn bevestigt, wordt de Bestelling automatisch geannuleerd en wordt de Klant niet gedebiteerd voor de prijs van de Bestelling.

   De Verkoper kan weigeren een levering uit te voeren of een Bestelling te honoreren als de Klant een eerdere Bestelling niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald of als er een betalingsgeschil bestaat.

   5.5 Betaling van de Bestelling

   De betaling van de Bestelling wordt gedaan naar keuze van de Klant volgens de beschikbare betaalmethoden op de winkelwagenpagina.

   De Verkoper en/of de Operator behouden zich het recht voor om de Klant te vragen zijn identiteit, woonplaats en gebruikte betaalmiddel te rechtvaardigen. Bij gebrek aan ontvangst van deze rechtvaardigingen behouden de Verkoper en/of de Operator zich het recht voor om elke Bestelling te annuleren.

   5.6 Levering

   De Producten die op de marktplaats worden vermeld, kunnen alleen in België worden geleverd.

   De Klant wordt uitgenodigd om het Productblad van elk Product te raadplegen om de door de Verkoper voorgestelde leveringsmethoden en de toepasselijke leveringstermijnen te kennen.

   De Klant wordt op de hoogte gebracht van de verzending van zijn Bestelling en ontvangt een link om de levering ervan te volgen.

   Er dient op gewezen te worden dat bij een Bestelling van meerdere Producten de Verkoper het recht heeft om de Bestelling in meerdere keren te verzenden, op voorwaarde dat dit geen extra kosten voor de Klant met zich meebrengt.

   5.7 Herroepingsrecht

   De Klant-consument heeft, in overeenstemming met de bepalingen van artikel VI.47 en volgende van het Wetboek van economisch recht, een herroepingstermijn van veertien (14) kalenderdagen om zijn herroepingsrecht bij de Verkoper uit te oefenen vanaf de dag na ontvangst van het Product of de afhaling van het Product door hemzelf of door een door hem aangewezen derde, die niet het koerierbedrijf is.

   Als de Bestelling betrekking heeft op meerdere Producten die afzonderlijk worden geleverd of in het geval van een bestelling van een goed dat bestaat uit meerdere partijen of stukken waarvan de levering wordt gespreid over een bepaalde periode, begint de herroepingstermijn op de dag na ontvangst van het laatste product of de laatste partij of het laatste stuk.

   De Klant die zijn herroepingsrecht uitoefent, krijgt de prijs van het betaalde Product en de standaard leveringskosten terugbetaald. Tenzij gunstiger vermeld in de AVV van de Verkoper blijven de extra leveringskosten van het Product, als de Klant een duurdere leveringsmethode heeft gekozen dan de standaard leveringsmethode die gewoonlijk door de Verkoper wordt aangeboden, voor rekening van de Klant.

   Wanneer het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, wordt de Klant terugbetaald binnen een maximumtermijn van veertien (14) dagen na de datum waarop de Verkoper kennis heeft genomen van de uitoefening van dit recht door de Klant. De terugbetaling kan echter worden uitgesteld tot ontvangst van het Product door de Verkoper of tot de Klant een bewijs van verzending van het Product heeft verstrekt. Als het Product is onderworpen aan handelingen die verder gaan dan nodig is om de aard, kenmerken en goede werking ervan vast te stellen, kan de Verkoper de Klant aansprakelijk stellen.

   De Klant-consumenten moet de voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht en de terugzending van de Producten, zoals gespecificeerd in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Verkoper, raadplegen en deze naleven.

   5.8 Klantenservice

   Voor elke vraag of klacht moet de Klant via zijn Klantaccount zich rechtstreeks wenden tot de Verkoper, die als enige bevoegd is om hem te antwoorden. Onder geen enkele omstandigheid kan de Operator worden beschouwd als de Verkoper van de Producten of rechtstreeks de ontvanger zijn van vragen en/of klachten van de Klant.

   De Operator wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de Producten van de Verkoper en de door hem aangeboden Diensten (levering, installatie, montage, enz.).

   Elk verzoek om informatie of klacht van een Klant of een prospect aan de Operator met betrekking tot de door een Verkoper gecommercialiseerde Producten en Diensten wordt automatisch doorgestuurd naar deze laatste.

   5.9 Wettelijke garanties

   Er wordt aan herinnerd dat de Verkoper de enige schuldenaar is ten opzichte van de Klant voor de toepassing en implementatie van de wettelijke garanties zoals die voortvloeien uit de artikelen 1641 - 1649 (verborgen gebreken) en 1649bis - 1701/19 van het Oud Burgerlijk Wetboek (wettelijke garantie van conformiteit).

   De Klant wordt uitgenodigd om de voorwaarden voor de implementatie van de wettelijke garanties en de mogelijke toepasselijke uitsluitingen te raadplegen door de algemene verkoopvoorwaarden van elke Verkoper te raadplegen of door contact op te nemen met deze laatste via zijn Klantaccount.

   5.10 Bemiddeling

   De Klant kan gratis gebruik maken van de consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be/nl), de enige contactpersoon voor consumenten in geval van klachten, of de bemiddelingsdienst waarvan de identiteit en contactgegevens zijn gespecificeerd in de algemene verkoopvoorwaarden van elke Verkoper.

   Om zijn verzoek ontvankelijk te maken moet de Klant met name aan de volgende voorwaarden voldoen:

   • Bewijs van een eerdere poging tot minnelijke schikking van zijn geschil met de Verkoper door middel van een schriftelijke klacht;
   • Zijn verzoek bij de bemiddelaar hebben ingediend binnen een termijn van minder dan één (1) jaar na zijn schriftelijke klacht bij de Verkoper.

   De Klant wordt geïnformeerd dat er ook een Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting bestaat, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 14 van de EU-verordening 524/2013, dat toegankelijk is via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

   5.11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

   In toepassing van artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek kan de Klant-consument kiezen voor:

   • 1° de rechtbank van de woonplaats van de Verkoper;
   • 2° de rechtbank van de plaats waar de verplichtingen die het voorwerp van het geschil uitmaken, of een van deze verplichtingen zijn ontstaan of zich bevinden, zijn nagekomen of moeten worden nagekomen;
   • 3° de rechtbank van de gekozen woonplaats voor de uitvoering van de akte;
   • 4° de rechtbank van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder persoonlijk met de verweerder heeft gesproken, als de verweerder niet in België noch in het buitenland een woonplaats heeft.

   6. KLANTENBEOORDELINGEN

   Elke Klant kan zijn mening geven over zijn aankoopervaring (hierna "Klantenbeoordelingen" genoemd). Om een constructieve en nuttige mening te geven, wordt de Klant aangeraden de volgende richtlijnen te volgen:

   • Maak uzelf vertrouwd met alle functies van het Product voordat u een beoordeling plaatst;
   • Schrijf een onderbouwde, maar beknopte beoordeling;
   • Vermeld de sterke en zwakke punten van het Product;
   • Deel uw gebruikerservaring van het Product.

   De Klant wordt uitgenodigd om een score van 1 tot 5 te geven (waarbij 1 teleurstellend is en 5 uitstekend) op verschillende criteria en, indien van toepassing, de aan het Product gegeven score aan te vullen met opmerkingen in het daarvoor bestemde veld.

   Klantenbeoordelingen worden gemodereerd voordat ze worden gepubliceerd. De Operator behoudt zich het recht voor om op elk moment de volgende commentaren te weigeren, niet te publiceren, te verwijderen of in te trekken:

   • Elke ongepaste, ongeschikte, misleidende, illegale of lasterlijke, haatdragende, beledigende, racistische, enz. inhoud;
   • Elke inhoud die kan leiden tot civiele, strafrechtelijke of administratieve sancties;
   • Elke inhoud die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten;
   • Alle inhoud die door een minderjarige is geformuleerd;
   • Alle inhoud die op verzoek van een bureau, bedrijf of merk wordt gecommuniceerd;
   • Alle inhoud die persoonlijke informatie van een Gebruiker of derde bevat;
   • Alle inhoud die informatie bevat over ondernemingen of websites van derden;
   • Alle inhoud die elementen bevat over de omstandigheden, zoals prijzen, promotieaanbiedingen, enz.;
   • Alle inhoud die in strijd is met de wet- of regelgeving;
   • Alle inhoud die een link vermeldt;
   • Alle ongeschikte of niet-relevante inhoud;
   • Alle onbegrijpelijke inhoud.

   Op elk moment kunnen een Klant of een derde partij een Klantenbeoordeling die niet in overeenstemming is met de bovenstaande eisen, melden door een bericht te sturen naar het volgende adres: contact_marketplace@vente-unique.com

   De Operator kan besluiten om elke Klantenbeoordeling die hij misleidend of ongepast vindt te verwijderen, zelfs als de betreffende Klantenbeoordeling al op de marktplaats is gepubliceerd.

   De Klant die een Klantenbeoordeling heeft geschreven, kan op elk moment verzoeken om die Klantenbeoordeling te wijzigen of van de marktplaats te halen, op voorwaarde dat hij de Operator kan bewijzen dat hij de auteur is van die Klantenbeoordeling. Als de Klant voldoende bewijselementen aanbrengt, zal de Operator de Klantenbeoordeling zo snel mogelijk van de marktplaats verwijderen.

   Als een Product niet langer op de marktplaats wordt verkocht, worden de bijbehorende Klantenbeoordelingen automatisch van de marktplaats verwijderd.

   Voor elke Klantenbeoordeling worden de datum van de betreffende consumptie-ervaring, de publicatiedatum van de Beoordeling en de voornaam van de auteur gepubliceerd, wat de Klant uitdrukkelijk erkent.

   Elke Verkoper heeft het recht om op elk moment en openbaar te reageren op een Klantenbeoordeling. De klantenservice van de Verkoper kan ook contact opnemen met de Klant om aanvullende informatie te verkrijgen.

   7. INTELLECTUELE EIGENDOM

   7.1 Intellectuele eigendom van de Operator

   De Gebruiker erkent de intellectuele eigendomsrechten van de Operator op de marktplaats, de samenstellende elementen ervan, de componenten en de daaraan gerelateerde elementen.

   Met uitzondering van de Elementen die eigendom zijn van de Verkopers en die niet vallen onder de intellectuele eigendomsrechten van de Operator, zijn alle elementen van de marktplaats het exclusieve intellectuele eigendom van de Operator en/of zijn partners en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, gebruikt of vertegenwoordigd zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Operator, op straffe van gerechtelijke vervolging.

   Met name verbiedt de Operator uitdrukkelijk:

   • Het extraheren, door permanente of tijdelijke overdracht van het geheel of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de elementen van de marktplaats naar een andere drager, met welk middel en in welke vorm dan ook;
   • Het hergebruik, door het beschikbaar stellen aan het publiek van het geheel of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de elementen van de marktplaats, in welke vorm dan ook;
   • De reproductie, extractie of hergebruik, met welk middel dan ook, inclusief methoden die vergelijkbaar zijn met scrapping, van de elementen van de marktplaats.

   7.2 Intellectuele eigendom van de Verkopers

   Elke Verkoper garandeert dat hij alle intellectuele eigendomsrechten bezit op elk Element dat op de marktplaats wordt gepresenteerd met betrekking tot zijn Producten of merken, zoals, maar niet beperkt tot, teksten, logo's, ontwerpen en modellen, foto's, video's, gegevens, hyperlinks.

   Elke Verkoper garandeert bovendien dat deze Elementen op geen enkele manier inbreuk maken op de rechten van derden, met name dat ze geen inbreuk maken op of oneerlijke of parasitaire concurrentie vormen van een eerder werk.

   Aangezien de Operator optreedt als host van de elementen en inhoud die door de Verkopers op de marktplaats worden gepubliceerd, kan zijn aansprakelijkheid in geen geval worden ingeroepen in geval van inbreuk, imitatie en, in het algemeen, in geval van schending van het recht van een derde partij.

   8. VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

   8.1 Verantwoordelijkheid van de Operator

   Er wordt aan herinnerd dat de Operator optreedt als technisch tussenpersoon zonder kennis of controle over de informatie die door de Verkopers online wordt geplaatst.

   Dientengevolge kan de verantwoordelijkheid van de Operator niet worden ingeroepen voor de activiteiten, informatie en inhoud die door een Verkoper op de marktplaats worden gepubliceerd als de Operator niet op de hoogte was van hun duidelijk onwettige karakter of van feiten en omstandigheden die dit karakter aantonen, of als hij, zodra hij hiervan op de hoogte was, snel heeft gehandeld om deze gegevens en informatie te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken.

   Bovendien wordt de Operator van rechtswege ontheven van elke verplichting en elke verantwoordelijkheid:

   • Gerelateerd aan de uitvoering van de Bestelling en de AVV die van toepassing zijn op de verkoop gesloten tussen de Verkoper en de Klant;
   • In geval van niet-nakoming door de Verkoper van zijn wettelijke en reglementaire verplichtingen;
   • In geval van directe of indirecte schade, materieel of lichamelijk, geleden door een Klant als gevolg van een Product of Dienst van de Verkoper;
   • In geval van frauduleus of niet-conform gebruik van de marktplaats volgens deze AGV;
   • In geval van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 5.226, §1 van het Burgerlijk Wetboek en de toepasselijke jurisprudentie;
   • In geval van onbeschikbaarheid van de marktplaats die te wijten is aan een derde of aan een externe oorzaak waarover de Operator geen controle heeft, met name in geval van storingen, onderbrekingen en anomalieën die niet zijn veroorzaakt door hem en die bijvoorbeeld de transmissies via het internet en meer in het algemeen via het communicatienetwerk beïnvloeden, ongeacht hun belang en duur;
   • In geval van onbeschikbaarheid van de marktplaats of opschorting van een deel of het geheel van haar functionaliteiten voor onderhoud, voor de verbetering en installatie van nieuwe functionaliteiten, voor de controle van de goede werking of in geval van storing of dreiging van storing.

   8.2 Verantwoordelijkheid van de Gebruiker

   De Gebruiker verbindt zich ertoe de marktplaats te gebruiken in overeenstemming met haar bestemming. Elk gebruik dat in strijd is met deze AGV kan leiden tot de opschorting en/of sluiting van het Account van de Gebruiker, onverminderd elke andere vordering, met name rechtsvordering, die de Operator kan instellen.

   9. PERSOONSGEGEVENS

   De persoonsgegevens die door de Klant worden verstrekt bij het aanmaken van zijn Klantaccount en bij het plaatsen van een Bestelling worden door de Operator verwerkt in overeenstemming met zijn Privacybeleid.

   De Klant heeft recht op toegang, rectificatie en verwijdering van informatie over hem, evenals een recht op vergetelheid, verzet tegen de verwerking van zijn gegevens en overdraagbaarheid. Om een van deze rechten uit te oefenen, kan de Klant een e-mail sturen naar dpo@vente-unique.com of een brief sturen naar het volgende adres: DPO Vente-unique.com, Rue Jacquard 9/11, 93310 Le Pré-Saint-Gervais, Frankrijk.

   In het kader van een Bestelling van Producten verkocht door een Verkoper op de marktplaats, zal deze laatste ook de gegevens van de Klant verwerken voor de goede verwerking van de Bestelling, de levering ervan en de uitvoering van de aftersales. Elke Verkoper is verplicht om alle van toepassing zijnde regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na te leven, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens.

   De Klant wordt uitgenodigd om de gegevensverwerkingsmodaliteiten van elke Verkoper te raadplegen.

   10. COOKIES

   Cookies zijn bestanden die worden opgeslagen op het apparaat van de internetgebruiker en die informatie bevatten die is verzameld tijdens het bezoeken van een website. Deze informatie is later toegankelijk voor de uitgever van de site bij latere verbindingen met hetzelfde apparaat. Ze zijn bedoeld om de bezoekersaantallen van een site te meten, een internetgebruiker te identificeren, zijn gewoonten, voorkeuren en interesses te onthouden en te helpen bij het opzetten van gerichte reclame.

   De standaardinstellingen van de meeste browsers zijn ingesteld om cookies op uw apparaat te accepteren. U kunt, indien gewenst, cookies blokkeren door de voorkeuren in uw internetbrowser te wijzigen.

   De methoden voor het beheren van cookies worden in detail beschreven in ons Cookiebeheerbeleid.

   11. CONTACT

   Voor vragen of klachten over de werking en het gebruik van de marktplaats kan de Gebruiker een bericht sturen naar het volgende adres: contact_marketplace@vente-unique.com

   12. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTBANK

   Deze AGV moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht waaraan zij zijn onderworpen.

   In geval van moeilijkheden zullen de Operator en de Gebruiker hun uiterste best doen om een minnelijke oplossing te vinden.

   In overeenstemming met artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek kan de Klant-consument zich wenden tot:

   • 1° de rechtbank van de woonplaats van de Verkoper;
   • 2° de rechtbank van de plaats waar de verplichtingen die het voorwerp van het geschil uitmaken, of een van deze verplichtingen zijn ontstaan of zich bevinden, zijn of moeten worden nagekomen;
   • 3° de rechtbank van de gekozen woonplaats voor de uitvoering van de akte;
   • 4° de rechtbank van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder persoonlijk met de verweerder heeft gesproken, als de verweerder niet in België noch in het buitenland een woonplaats heeft.
    De algemene gebruiksvoorwaarden downloaden (pdf)