FR NL
×
Resultaten van uw zoekopdracht: Sluiten
Catalogus
Geen enkele catalogus komt overeen met uw zoekopdracht
  ProductenAlle producten bekijken
  Geen enkel product komt overeen met uw zoekopdracht
   Winkelwagen
    De algemene verkoopvoorwaarden downloaden (pdf)

   Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Vente-unique.be

   Artikel 1 - Inleiding en definities

   De hierna volgende algemene verkoopvoorwaarden voor detailhandel (hierna te noemen "algemene voorwaarden"), regelen de contractuele relatie tussen een gebruiker van de site vente-unique.be die een aankoop wenst te doen via de internetsite vente-unique.be of via de telefoon (hierna te noemen "de klant" of "U") en het bedrijf Vente-unique.com, SAS met een kapitaal van €86.364,23 gevestigd aan de 9 rue Jacquard 93310 le PRE SAINT GERVAIS, geregistreerd bij het handelsregister van Bobigny onder het nummer B 484 922 778, met BTW nummer FR79484922778 (hierna te noemen "Vente-unique.com").

   Vente-unique.com heeft als belangrijkste activiteit het verkopen van goederen (hetzij door « flitsverkoop », hetzij door « klassieke verkoop ») op de internetsite www.vente-unique.be.

   Een flitsverkoop is een commerciële actie met als doel het publiek een prijsverlaging te bieden toegepast op producten die enkel te koop zijn tussen een bepaalde openingsdatum en sluitingsdatum. Een aftelling is zichtbaar bij elke productomschrijving om de resterende tijd voor de sluiting van de verkoop aan te geven.

   De verkoop wordt gesloten verklaard wanneer de vervaldatum bereikt is conform de weergegeven aftelling bij elke productomschrijving.

   De klant kan het product uit de beëindigde flitsverkoop niet meer bestellen.

   Tijdens deze flitsverkoop, zal een eerste hoeveelheid producten te koop worden aangeboden. De klant wordt vervolgens door de bestelling te valideren, op de hoogte gebracht dat de levering van de gekochte goederen plaats zal vinden binnen 15 dagen na afloop van de verkoop (zie artikel 11).

   In het geval dat « de eerste voorraad » producten van de hand gedaan zal zijn voor het verlopen van de verkooptermijn, zal een tweede hoeveelheid identieke producten aangeboden worden door Vente-unique.com. De klant zal dan bij het valideren van zijn bestelling geïnformeerd worden dat de levering van de gekochte goederen binnen 10 tot 12 weken na het sluiten van de verkoop zal plaatsvinden.

   In alle gevallen zal de verkoop gesloten worden verklaard, wanneer de hoeveelheid beschikbare producten uitverkocht is.

   Deze verkoopvoorwaarden zijn de enige van toepassing en vervangen alle andere voorwaarden, tenzij vooraf anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

   Op elk moment, kan Vente-unique.com enkele bepalingen van deze voorwaarden wijzigen. Daarom is het noodzakelijk om kennis te nemen van de geldende versie op de dag van uw bestelling op de site vente-unique.be (hierna te noemen de " site "). Deze wijzigingen zijn bindend voor de klant nadat ze online verschijnen en zullen worden toegepast op alle bestellingen na deze update.

   Elke aankoop op de site is onderhevig aan alle bepalingen van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de datum van de bestelling. De klant kan de bestelling alleen bevestigen nadat hij kennis heeft genomen van de geldende algemene voorwaarden en deze te accepteren door het daarvoor bestemde icoon aan te vinken. Vente-unique.com gaat er vanuit dat door het valideren van de bestelling, de klant naar behoren kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt.

   Door deze algemene verkoopvoorwaarden te valideren bij het bestellen, verklaart de klant de wettelijke bevoegdheid te hebben om een contract af te sluiten in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

   Artikel 2 - Doel

   Deze voorwaarden hebben als doel de verkoopregeling en de daaruit voortvloeiende rechten te definiëren, met name voor:

   • De organisatie van de juridische relatie tussen Vente-unique.com en de klant
   • De verkoopvoorwaarden tussen Vente-unique.com en de klant (bestelling, levering etc..).

   Artikel 3 - Procedure en voorwaarde voor bestelling

   Het plaatsen van een bestelling, kan de klant op twee manieren doen:

   • Via internet op onze site www.vente-unique.be 24u/24 en 7d/7 bereikbaar

   De informatie gegeven door de klant en geregistreerd door vente-unique.be bij de inschrijving en de bestelling, vormt het transactiebewijs tussen Vente-unique.com en de klant. Na bevestiging van de bestelling door de klant, zal vente-unique.be de klant een bevestigingsmail sturen om de klant te informeren dat de bestelling in goede orde is ontvangen. Vente-unique.com behoudt zich het recht voor het uitvoeren van een levering te weigeren, in het geval dat een klant een eerdere bestelling niet geheel of gedeeltelijk betaald heeft, of in gevallen waarin een geschil over de betaling is blijven bestaan.

   Artikel 4 - Prijzen

   Alle prijzen vermeld op de site vente-unique.be zijn uitgedrukt inclusief Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) en zonder leveringskosten. Leveringskosten verschillen afhankelijk van het afleveradres van de klant en het gewicht van de bestelde goederen. Leveringskosten zijn gespecificeerd in de winkelmand en worden bevestigd tijdens de validatie van de bestelling. Leveringskosten worden betaald aan het eind van de bestelling en worden toegevoegd aan de prijs van de bestelde goederen.

   Vente-unique.be behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar deze zullen worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de registratie van de bestellingen behoudens beschikbaarheid op die datum.

   Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud en risico's

   Vente-unique.com behoudt het eigendom van de verkochte goederen tot aan de daadwerkelijke betaling van de volledige prijs in hoofdsom en accessoires. Het uitblijven van betaling na de termijn, kan leiden tot het opeisen van de goederen.
   Deze bepalingen vormen geen belemmering voor de overdracht aan de klant, van de levering, de risico's van verlies en schade aan de gekochte goederen, evenals de schade die ze kunnen veroorzaken.

   Artikel 6 – Beschikbaarheid

   De klant neemt er akte van en accepteert van meet af aan dat vente-unique.be de bestelling zal nakomen binnen de grenzen van de beschikbare voorraad en die van haar partners en leveranciers.
   Vente-unique.com zal alles in het werk stellen om alle bestellingen in behandeling te nemen.
   In het kader van de flitsverkoop, kunnen klanten de aangeboden producten alleen kopen gedurende de periode van de flitsverkoop die in real time wordt aangegeven op de site www.vente-unique.be en zolang de voorraad strekt.
   Na het vervallen van de termijn van de flitsverkoop van een product en/of in het geval dat een product niet (meer) beschikbaar is, zal deze niet langer te koop worden aangeboden. Ter informatie van de klant zal de (beperkte) beschikbaarheid van het product, indien nodig, zichtbaar zijn op de site vente-unique.be.
   Indien een product niet beschikbaar blijkt na bevestiging van de bestelling en na sluiting van de betreffende verkoop, zal Vente-unique.com de klant per mail of telefoon informeren over de gedeeltelijke levering van de bestelling of het annuleren ervan.
   Indien nodig, om de klanten tevreden te stellen en in een poging een bevredigende en serene zakelijke relatie te behouden, zal Vente-unique.com de klant een terugbetaling van de reeds gemaakte kosten aanbieden in de vorm van een tegoedbon of per overschrijving.

   Artikel 7 – Productinformatie

   Vente-unique.com verduidelijkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, de online geplaatste informatie betreffende de essentiële kenmerken van producten, met name dankzij de technische beschrijvingen van de partners en leveranciers evenals foto's en/of videos van de producten en dit alles binnen de grenzen van de technologie en in overeenstemming met de beste normen in de markt.

   • Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Vente-unique.be cadeaukaart (hierna te noemen « de cadeaukaart »)

   1) Aankoop en verkrijging

   Om de cadeaukaart te geven aan de begunstigde van uw keuze, moet bij de aankoop van de cadeaukaart, het online beschikbare formulier op vente-unique.be ingevuld worden. In dit formulier, kiest de koper direct de wijze van ontvangst van de cadeaukaart. De cadeaukaart kan geadresseerd worden aan de koper of kan meteen per post doorgestuurd worden naar de begunstigde, op het door de koper aangegeven adres.

   2) Activeringsvoorwaarden

   Voorafgaand aan het activeren van de cadeaukaart, moet de begunstigde eerst:

   • Wanneer hij/zij niet over een account beschikt: een account aanmaken op de site vente-unique.be bij het plaatsen van zijn/haar eerste bestelling, ten einde inloggegevens te verkrijgen.
   • Wanneer hij/zij reeds over een account beschikt: inloggen op de site vente-unique.be met zijn/haar inloggegevens.

   Om de cadeaukaart te activeren, dient de begunstigde op de pagina waar de betaalmethode kan worden gekozen, te klikken op de link « ik heb een cadeaukaart » en de code die op de achterkant van de cadeaukaart staat in te voeren.

   De begunstigde van de cadeaukaart heeft één jaar de tijd, vanaf de datum van ontvangst, om deze te activeren.

   3) Gebruiksvoorwaarden

   Het eerste gebruik van de cadeaukaart brengt volledige aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden met zich mee.

   De cadeaukaart staat niet op naam.

   Het minimumbedrag voor de cadeaukaart is €10.

   Tijdens de geldigheidsduur, kunnen met de cadeaukaart alle aankopen op de site vente-unique.be betaald worden, inclusief de leveringskosten.

   De cadeaukaart kan gecombineerd worden met andere promotionele aanbiedingen.

   De cadeaukaart kan één of meerdere keren worden gebruikt binnen de grenzen van het beschikbare bedrag.

   Het bedrag van de cadeaukaart kan worden aangevuld door de begunstigde en afgerekend worden door middel van de betalingsmethode van zijn/haar keuze.

   Wanneer het bedrag van de bestelling lager is dan het beschikbare bedrag op de cadeaukaart, kan het resterende saldo gebruikt worden bij een volgende bestelling.

   4) Ruilen, terugbetaling, opladen, verlies, diefstal

   De cadeaukaart kan niet worden geruild of opgeladen, noch doorverkocht of terugbetaald worden, evenmin gedeeltelijk of in het geval van verlies, diefstal of na de vervaldatum.

   Artikel 8 – Beveiligde betaling

   Bij betaling met een betaalkaart, zal de bestelling van de klant pas worden bevestigd nadat debitering van de rekening heeft plaatsgevonden en geautoriseerd is door de bevoegde betalingscentra.
   Bij het ontbreken van autorisatie, zal de bestelling van de klant niet in behandeling worden genomen.
   Online betalen met creditcard wordt uitgevoerd via het beveiligingssysteem "Secure Socket Layer", die de vergrendeling van de bankgegevens van de klant tijdens de overboeking via het netwerk mogelijk maakt.

   Betaling van de bestelling van de klant in 3 termijnen:

   • Het eerste 1/3e deel wordt afgeschreven op de dag van de bevestiging van de bestelling ;
   • Het tweede 1/3e deel wordt 30 dagen na de bestelling afgeschreven ;
   • Het derde 1/3e deel wordt 60 dagen na de bestelling afgeschreven ;

   Om gebruik te maken van de betaling in 3 termijnen met credit card, hoeft alleen op « Betaling 3x » te worden geklikt.

   De voorwaarden voor een betaling in 3 termijnen worden weergegeven in het venster dat opent wanneer u erop klikt.

   In geval van een uitblijvende betaling, om welke reden dan ook, zal vente-unique.be een vastgestelde minnelijke schadevergoeding van 15 euro vorderen, in aanvulling op het gefactureerde bedrag, verhoogd met het tarief dat in rekening wordt gebracht door de bank van vente-unique.be.
   In het geval dat de vordering van deze minnelijke vergoeding vruchteloos zal blijven binnen 10 dagen na de datum van het eerste invorderingsverzoek, zal deze per aangetekende post verzonden worden. De inning zal vervolgens plaatsvinden via de geschillencommissie.
   De kosten voor een geschil, die meekomen met het inschakelen van een incassobureau worden gefactureerd aan de klant en zijn onafhankelijk van de reeds vastgestelde minnelijke schadevergoeding.

   Artikel 9 - Leveringsvoorwaarden

   Producten gekocht op de site vente-unique.be zullen worden geleverd door een transporteur. De klant kan er bij bepaalde producten ook voor kiezen deze rechtstreeks op te halen bij een van onze agentschappen.

   De levering vindt plaats hetzij « aan de deur », hetzij bij de klant in huis.

   De leveringsmethode is afhankelijk van het type aangeschafte product : dit wordt aangegeven op de presentatiepagina van elk product en wordt herhaald in de orderbevestigingsmail.

   De leveringstermijnen aangegeven in de bevestiging van de bestelling worden berekend in werkdagen (van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen).

   Onze transporteur neemt telefonisch en per e-mail contact met u op om een afspraak te maken.

   Wat te doen bij de levering :

   Bij aanwezigheid van de transporteur :

   • Controleer de naam op het pakket
   • De kennelijke staat van het pakket
   • De toestand van de producten in het pakket
   • De overeenstemming tussen de producten en de leveringsbon enerzijds en de bestelde goederen anderzijds.
   • De realisatie van alle diensten waarvoor u getekend heeft bij het bevestigen van uw bestelling.

   Indien de levering conform is:

   • Vermeld op de leveringsbon de goede staat van de verpakking en de producten,
   • Dateer, schrijf duidelijk uw achternaam in hoofdletters en onderteken de leveringsbon.

   Indien de levering niet conform is:

   • Vermeld het aangetroffen probleem op de leveringsbon:
    Service niet gerealiseerd, beschadigde verpakking, product beschadigd na uitpakken, product incompleet …
   • In geval van weigering van de goederen, gelieve duidelijk de reden hiertoe aan te geven.

   Indien u vragen heeft, neem dan contact op met de klantenservice van Vente-unique.com via 02 320 12 70.

   Direct afhalen via het agentschap:

   Een afspraak om langs te komen bij de regionale agentschappen voor het ophalen van het product, kan telefonisch worden gemaakt. Wanneer de klant zich bij het afhaalpunt meldt om de producten op te halen, dient hij/zij te beschikken over zijn/haar identiteitskaart, de factuur en de orderbevestigingsmail.

   De openingsuren zijn per afhaalpunt verschillend. Wanneer de klant zijn keuze voor een regionaal agentschap maakt, kan hij de openingsuren aflezen op de kaart.

   Bij het afhalen, zullen de producten beschikbaar worden gesteld aan de klant. De klant dient voorbereidingen te treffen opdat hij/zij zelf zijn/haar voertuig in kan laden.

   Openingstijden van het agentschap (wijzigingen voorbehouden) :
   Van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot en met 13.00 uur en van 14.00 tot en met 17.30 uur.
   Zaterdag van 08.00 tot en met 13.00 uur en van 14.00 tot en met 16.00 uur

   Levering per pakketpost:

   Voor producten geleverd per pakketpost, leveren wij in heel België via de Franse post. Indien de klant niet aanwezig is op het aangegeven afleveradres, zal er een bericht in de brievenbus van de klant worden achtergelaten. Het pakket zal dan moeten worden opgehaald bij het dichtstbijzijnde postkantoor binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van de passage. Na deze 10 werkdagen, zal de bestelling automatisch worden teruggestuurd naar Vente-unique.com.

   Levering aan de deur (omvangrijke producten uitgezonderd) :

   Levering aan de deur vindt plaats vanuit de achterklep van de vrachtwagen. De klant moet zelf zorgen dat de producten op hun uiteindelijke plek komen te staan.

   U ontvangt van tevoren een email of telefoontje van de leverancier om een datum te plannen voor de levering. Elke nieuwe levering wordt gefactureerd door vente-unique.be, indien deze is toe te wijzen aan ongerechtvaardigde afwezigheid van de klant.

   De levering vindt plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 22.00 uur.

   Levering aan de deur « speciaal voor omvangrijke producten »

   Bij producten die vallen onder de levering « speciaal voor omvangrijke producten », vindt de aflevering uitsluitend buiten de muren van de woning plaats. Deze producten zijn dermate groot, dat zij vervoer met een oplegger vereisen. Voorafgaand aan de bevestiging van de bestelling dient de klant rekening te houden met deze kenmerken en zich ervan te verwittigen dat de straat breed genoeg is voor het doorlaten van een dergelijke vrachtwagen. De klant moet zelf zorden voor het verplaatsen van het product naar binnen zijn/haar woning. Een afspraak met de transporteur kan gemaakt worden via SMS, bellen of email.

   De klant dient de datum van de afspraak te bevestigen hetzij per telefoon, hetzij rechtstreeks op internet op het door de transporteur aangegeven adres. De levering vindt plaats van maandag tot en met vrijdag (van 09.00 tot en met 18.00 uur).

   Levering "in de kamer van uw keuze" :

   Levering « in de kamer van uw keuze » betekent het afleveren van bestelde producten in het huis, in een gekozen kamer door de klant.

   Controleert u vóór het plaatsen van uw bestelling alstublieft of de producten zonder problemen geleverd kunnen worden: meet zorgvuldig de afmetingen van uw deuren, trappenhuis en lift.

   Houd er rekening mee dat onze transporteurs alleen pakketten tot op de 4e verdieping kunnen bezorgen, tenzij uw gebouw is uitgerust met een lift.

   Op de dag van de verzending, ontvangt u een mail van onze transporteur met daarin de dag van levering. Indien u niet beschikbaar bent, kunt u de datum of het tijdsvak van de levering wijzigen tot 24 uur voor het initiële levertijdstip door op de link te klikken in uw besteloverzicht in de mail.

   De klant verplicht zich ertoe aanwezig te zijn op de dag van levering, zoals overeengekomen met de leverancier en om de conformiteit van de bestelling bij ontvangst te controleren.

   Indien levering op de afgesproken dag niet mogelijk blijkt door beperkingen in de doorgang die niet van tevoren gemeld zijn en/of in geval van afwezigheid van de klant op het afgesproken moment, zullen extra kosten in rekening worden gebracht door vente-unique.be.

   In geval van foutieve informatie of door de klant verkeerd uitgevoerde metingen, zullen de extra kosten voor de verhuur voor een hefmachine, opslag en het terugsturen van de goederen geheel voor rekening van de klant zijn.

   Alle extra kosten voor de huur van hefmachines, opslag of kosten veroorzaakt door afwezigheid van de klant (wat strijdig is met de verplichtingen behorende bij de gemaakte afspraak) en risico op schade als gevolg van deze beperkingen, zijn volledig voor rekening van de klant. Een service in de vorm van levering door middel van een goederenlift via het raam kan besproken worden. Deze dienst zal leiden tot extra kosten die zullen worden gefactureerd aan de klant; op zijn/haar verzoek, kan een offerte worden gemaakt.

   De levering vindt plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 22.00 uur in de bestemde ruimte.

   Voor huishoudelijke apparaten, wordt er geen ingebruikname van elektrische aansluitingen uitgevoerd.

   Als een product uitzonderlijk zwaar is (pakket > 110 kg) en de levering ervan vereist een goederenbehandeling (lift te klein, wenteltrap, product moet verticaal passeren), dan kan extra bemanning nodig zijn bij de levering en deze dienst zal aan de klant worden gefactureerd door vente-unique.be.

   Door het ondertekenen van de leveringsbon zonder vermelding van specifieke bedenkingen, bevestigt de klant dat de geleverde items in perfecte staat zijn, dat ze voldoen aan de bestelling, en dat de levering en de installatie uitgevoerd zijn conform verkoopvoorwaarden van de afzender.

   Bij het ontbreken van specifieke bedenkingen van de klant met een beschrijving van de eventueel waargenomen schade op de leveringsbon, kan geen aanspraak worden gemaakt op de vervoerder.

   Elke adres- of magazijn wijziging van de klant zal worden onderworpen aan een haalbaarheidsstudie en zal worden onderworpen aan extra kosten waar de klant op zal worden gewezen door onze klantenservice.

   Als de klant de leveringsdatum wenst te wijzigen (uitsluitend in geval van overmacht), dient vente-unique.be hiervan op de hoogte te worden gesteld per aangetekende post met ontvangstbewijs op het adres :

   Vente-unique.be
   Service client
   9/11 rue Jacquard
   93310 Le Pré-Saint-Gervais
   FRANKRIJK

   Artikel 10 - Tevreden of terugbetaald

   1. Conform Belgisch recht, heeft de klant een termijn van 30 dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen. Hij/zij kan dus gedurende deze periode van 30 dagen het product terugsturen op eigen kosten, vergezeld van de factuur. De hierboven genoemde termijn gaat in op de dag van ontvangst van de bestelling en geldt voor alle producten op de site, waaronder die van de “Tweede keuze”. De klant draagt de risico's voor de retourzending van het product.

   Voor artikelen waarvoor een montageservice wordt aangeboden, vormt de aanvaarding door de klant van de start van deze service bij hem thuis vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, een uitdrukkelijke verklaring van afstand van zijn herroepingsrecht.

   Procedure voor de terugzending van producten :

   De klant dient vente-unique.be telefonisch te informeren over zijn herroepingswens (nummer beschikbaar in de klantomgeving) of stuur een mail naar het volgende e-mailadres: klantenservice@vente-unique.nl.

   De klantenservice zal de klant op de hoogte brengen van de verschillende manieren waarop artikelen geretourneerd kunnen worden. Retourzendingen zullen enkel worden geaccepteerd door vente-unique.be wanneer de volgende procedure wordt gevolgd.

   Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Vente-Unique, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Vente-Unique kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet voordat de herroepingstermijn is verstreken. Dat kan door het online contactformulier in te vullen of telefonisch op +32 2 320 12 70 . Vente-Unique bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding.

   VENTE UNIQUE.COM
   SERVICE RETOURS PRODUITS
   Entrepôt CAFOM
   Av. de Bruxelles
   60110 AMBLAINVILLE
   Frankrijk

   Indien de klant niet in staat is om zijn product op eigen kracht te sturen, kan een product terugname dienst worden aangeboden. Het tarief van deze dienst zal worden gebaseerd op het afleveradres van de klant en het gewicht van de geretourneerde goederen.

   2. Niet geleverde producten en producten in verzending

   De klant wordt via e-mail op de hoogte gesteld wanneer het product wordt geleverd aan de vervoerder en dus ons magazijn verlaat. Bij het volgen van de levering in de klantomgeving komt vervolgens “pakket in behandeling genomen door de transporteur” te staan. Zodra de klant in kennis is gesteld van de verzending van zijn/haar product en de klant wenst de bestelling te annuleren, dan zullen retourkosten in rekening worden gebracht à €0,50 per kilo of voor "omvangrijke" producten, de volledige kosten van de levering. Het bedrag wordt schriftelijk medegedeeld aan de klant bij het verwerken van de annulering door vente-unique.be.

   De klant zal via de klantomgeving worden verzocht te bevestigen dat hij kennis heeft genomen van het bedrag dat zal worden afgetrokken van het restitutiebedrag.

   3. Restitutie

   De restitutie zal uiterlijk binnen 30 dagen na het verzoek tot annulering van de bestelling verwezenlijkt worden. De restitutie zal worden uitgesteld tot het moment van ontvangst van de goederen, of de ontvangst van een bewijs van retourzending van de klant.

   Slechts producten die in nieuwstaat en compleet zijn (accessoires, kussens, handleidingen indien van toepassing,...) worden geaccepteerd. Elk product dat is beschadigd of waarvan de originele verpakking is beschadigd op een manier voor meer dan een eenvoudige opening, zal niet worden terugbetaald of slechts gedeeltelijk. Deze bepaling geldt ook voor producten van de "tweede keuze", die in precies dezelfde staat moeten worden teruggestuurd, zoals in de productomschrijving op het moment van aankoop.

   De restitutie zal worden gedaan met de betalingsmethode gebruikt door de klant bij de aankoop. Vente-unique.be adviseert het afsluiten van een specifieke verzekering voor het transport met de hoogte van de marktwaarde van de producten. Dit is noodzakelijk voor de klant om zich te kunnen beschermen tegen elke vorm van schade, diefstal of verlies van goederen door de transporteur.

   In alle gevallen, zijn de retourkosten en de risico's van de retourzending de verantwoordelijkheid van de klant.

   4. Speciale bestelling

   De in punt 10.1 bedoelde bepalingen gelden niet voor de bestelling van een product op maat, besteld onder de sectie «gepersonaliseerde banken», noch voor producten vervaardigd volgens de specificaties van de klant, noch voor een duidelijk gepersonaliseerd product.

   Geen enkele retourzending zal worden geaccepteerd wanneer de procedures voor kennisgeving aan vente-unique.be niet worden gevolgd.

   Artikel 11 - Ethisch handvest en wederkerigheid

   Vente-unique.com verzekert haar klanten middels deze algemene voorwaarden, dat de online aangeboden producten voldoen aan de Belgische regelgeving die van kracht is op de datum van de bestelling. Bovendien garandeert Vente-unique.com dat de inhoud van de site niet in strijd is met de goede zeden.

   Artikel 12 - Garantie

   Na volledige betaling van de bestelling, profiteert de klant van de wettelijke garantie evenals de garantie tegen verborgen gebreken in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, mits de genoemde gebreken gemeld worden aan Vente-unique.com wanneer ze zich voordoen, door middel van het sturen van een foto.

   Deze garanties worden enkel gegeven aan de eerste koper van het artikel en gelden uitsluitend voor nieuwe goederen. Echter, in geval van overlijden, komt het garantiebewijs ten goede van de echtgenoot of de kinderen die onder hetzelfde dak wonen.

   Voor de geldigheid van deze garantie wordt ervan uitgegaan dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

   • 1. Onze specialisten bevestigen dat het geretourneerde product in overeenstemming is met het product dat werd verzonden naar u, zonder beschadiging, wijziging of tussenkomst van welke aard ook.
   • 2. Het mankement waarop u zich laat voorstaan komt niet door:
    • een abnormaal of onbedoeld gebruik;
    • slijtage of normale veroudering;
    • een toevallige gebeurtenis of, meer in het algemeen, een externe oorzaak (zoals de interventie van een ongeautoriseerde derde partij of een defect door het gebruik van het product)

   Uitgesloten van garantie zijn:

   • Schade met een oorzaak van buitenaf (schokken, vallen, verkeerd gebruik, etc.), abnormale hitte, vochtigheid (roest, zoutgehalte, condensatie, oxidatie ...), radiofrequentie-interferenties.
   • Voor artikelen waarvoor een montageservice wordt aangeboden, kan geen beroep worden gedaan op de (fabrieks)garantie voor montage- of montagefouten in geval van montage door een derde die niet behoort tot de door Vente-unique.com geadviseerde professionele montagedienst.
   • Schade als gevolg van het niet volgen van de montage-instructies of een instelling die niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant, van een slechte kwaliteit van de voeding van het apparaat (defecte elektrische spanning, verkeerd voltage, verkeerd gas, olieverversing, verhoogde waterdruk, reiniging van het filter…), tot een slechte ventilatie (verstopping van de ventilatiegaten of onvoldoende ruimte voor de ventilatie), een gebrek aan onderhoud, het binnendringen van insecten, het gebruik van software die op illegale wijze is verkregen (gekopieerd) of de aanwezigheid van een computervirus, een wijziging in de programmering, de configuratie van de gegevens of gebreken aan de software.
   • Afstandsbedieningen, onderdelen of accessoires waarvan regelmatige vernieuwing noodzakelijk is (batterijen, filters, lampen, etc.).
   • Vervanging van zekeringen, lampen voor de koelkast of vriezer, verbindingskabels voor hi-fi en tv apparatuur e.d.
   • Schade die tijdens transport of verplaatsing van het apparaat door de klant of een van zijn vertegenwoordigers onder zijn verantwoordelijkheid wordt aangericht.
   • Beroepsmatig gebruik (collectiviteiten, restaurants, wasserettes...) en, in algemene zin, elke activiteit van niet-huishoudelijke aard.

   De voorwaarden voor retourzending van een product, zoals beschreven in artikel 10 dienen te worden gerespecteerd, anders zal de retourzending worden geweigerd.

   In geval van gebrek aan overeenstemming, conform het bepaalde in de artikelen 1649bis en volgende van het burgerlijk wetboek, kiest de klant tussen herstel of vervanging van het product.

   Indien het onmogelijk blijkt, of wanneer de kosten duidelijk onevenredig zijn ten opzichte van de waarde van het product, is vente-unique niet verplicht om te handelen naar de wijze gekozen door de klant.

   De klant kan het product niet teruggeven en het aankoopbedrag terugkrijgen of het product houden en een deel van het product gerestitueerd krijgen, wanneer aan de voorwaarden uit artikelen 1649 bis en volgenden uit het burgerlijk wetboek is voldaan.

   Voorwaarden voor ruilen/terugsturen:

   Ruilen/terugsturen van een artikel kan worden gedaan door de aftersale servicemonteurs van vente-unique.be overeenkomstig de wettelijke garantie van conformiteit, alsmede de garantie tegen verborgen gebreken.

   De voorwaarden voor ruilen/terugsturen als gevolg van een service probleem (aftersale) voor artikelen geleverd met de diensten « premium », « standaard » of « voordelig » zijn als volgt:

   • Artikel minder dan 6 maanden geleden aangeschaft: ruilen/terugsturen zal gaan volgens de oorspronkelijke leveringsmethode van de bestelling, zonder kosten.
   • Artikel tussen 7 en 12 maanden geleden aangeschaft: ruilen/terugsturen zal gebeuren bij een van onze afhaalpunten, zonder kosten. De klant is verantwoordelijk voor het wegbrengen van het te ruilen artikel. Deze ruil/terugstuur dienst kan bij de klant aan huis worden uitgevoerd, maar hiervoor zal het geldende tarief in rekening worden gebracht.
   • Artikel tussen 13 en 24 maanden geleden aangeschaft: ruilen/terugsturen zal gebeuren bij een van onze afhaalpunten, zonder kosten. De klant is verantwoordelijk voor het wegbrengen van het te ruilen artikel. Deze ruil/terugstuur dienst kan bij de klant aan huis worden uitgevoerd, maar hiervoor zal het geldende tarief in rekening worden gebracht. Een aftrek vanwege verval zal worden toegepast (1% van de verkoopprijs inclusief BTW van het artikel per maand dat het gebruikt is) en zal worden gefactureerd aan de klant.

   Garantie huishoudelijke apparaten, spa's, sauna's, hamams, balneobaden en massagestoelen :

   Het bedrag van een interventie zal niet meer zijn dan 85% van de verkoopprijs van een artikel inclusief BTW. Daarnaast en in het geval van onherstelbare schade zoals vastgesteld door onze servicemonteurs of onze technische dienstverleners, zal Vente-unique.com de prijs van het apparaat restitueren met aftrek vanwege verval, berekend vanaf de datum van de oorspronkelijke levering van het appparaat. Dit verval geldt ook wanneer het apparaat niet langer op de markt wordt gebracht door vente-unique.be.

   Schaal voor verval (te berekenen vanaf de leveringsdatum):

   • Tot en met 6 maanden: geen enkel verval van toepassing
   • Vanaf de 7e maand: -1% per gebruikte maand in mindering te brengen op de aankoopprijs inclusief BTW

   3 jaar garantie verlenging:

   Tenzij het wordt genoemd als inclusief in de online technische productbeschrijving, is deze uitbreiding een optie, geen verplichting. Het verlengd de garantievoorwaarden uit artikel 12 van deze algemene voorwaarden met 3 jaar.

   Artikel 13 - Geschillen en aansprakelijkheid

   De klant is verplicht de volledigheid en de juistheid van de informatie die hij/zij aan vente-unique.be aanlevert te verifiëren bij de bestelling en met name het afleveradres.

   De klant is verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij tijdens de registratie en de bestelling verstrekt. Vente-unique.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten bij de gegevensinvoer die leveringsfouten tot gevolg kunnen hebben.

   Vente-unique.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten begaan door de klant en/of het niet naleven door de klant van de leveringsvoorwaarden en de afspraken door hem/haar zelf gemaakt met de transporteur.

   Zonder de voorgaande paragrafen te beperken, de verantwoordelijkheid van Vente-unique.com in termen van deze algemene voorwaarden kan niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de betaalde of verschuldigde bedragen bij de transactie die ten grondslag ligt aan deze verantwoordelijkheid, ongeacht de oorzaak of de vorm van de betreffende actie.

   Als toevallige gebeurtenissen of situaties van overmacht die partijen vrijstellen van verantwoordelijkheid worden beschouwd: alle onvermijdelijke, onvoorspelbare gebeurtenissen of omstandigheden die buiten de macht van partijen liggen met name in geval van algehele of gedeeltelijke staking van vervoerders en natuurrampen zoals overstromingen en bosbranden.

   De keuze en aankoop van goederen door een klant vallen onder zijn enige en eigen verantwoordelijkheid. Dientengevolge, kan de gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid van het gebruiken van de producten, met name als gevolg van onverenigbaarheid van het materiaal geen aanleiding zijn tot enige vergoeding of compensatie of het in staat van beschuldiging stellen van Vente-unique.com, behalve in het geval van een gevonden verborgen gebrek, een tekortkoming, een mankement of de uitoefening van het herroepingsrecht voorzien door het boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" van het Wetboek van economisch recht (WER).

   Op de site aangeboden producten zijn uitsluitend bedoeld voor privé-gebruik. Ze kunnen in geen enkel geval gebruikt worden voor professionele doeleinden door verenigingen of collectieven, daar ze niet voldoen aan de normen voor professioneel gebruik.

   Artikel 14 - Introduceren

   Vente-unique.com biedt zijn prospects en klanten de mogelijkheid hun dierbaren en vrienden te introduceren met als doel Vente-unique.com te leren kennen. De introduceurs evenals hun introducés dienen de introductie te bevestigen door het emailadres van de introduceur te vermelden. een massale verzameling van introducées buiten privékring van familie en vrienden, is strikt verboden.

   Artikel 15 - IT-wetgeving, bestanden en vrijheden

   In overeenstemming met de wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ('privacywet'), heeft de klant het recht op toegang en rectificatie van de informatie die hem/haar betreft en men kan zich beroepen op dit recht door een brief te sturen aan het volgende adres:

   Vente-unique.com
   Service Client
   9/11 Rue jacquard
   93310 Le Pré-Saint-Gervais - FRANKRIJK

   Afhankelijk van de selectie van de klant bij het maken of wijzigen van zijn account, zal hij/zij in aanmerking komen voor het ontvangen van aanbiedingen van Vente-unique.com. Als men dit niet meer wenst, kan men, op elk gewenst moment daartoe een verzoek indienen bij Vente-unique.com via de klantomgeving of door te schrijven naar het bovenstaande adres of door te klikken op de link ‘abonnement opzeggen’ onderaan elk bericht van Vente-unique.com. Vente-unique.com informeert haar klanten dat deze geautomatiseerde verwerking van gegevens, met name het beheer van e-mailadressen van gebruikers, onderhevig is geweest aan een verklaring door de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) onder het nummer 1133697.

   Artikel 16 – Geschillenbeslechting

   Deze algemene verkoopvoorwaarden, de bestelling, en alles wat eruit voortvloeit zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. De partijen zullen, voor elk geschil, zoeken naar een een mogelijke minnelijke schikking.

   Ieder geschil van elke aard of elke vordering met betrekking tot de vorming en uitvoering van de bestelling, ook in geval van garantieclaims of meerdere gedaagden, zal bij gebrek aan overeenstemming, overgedragen worden aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijke arrondissement van Brussel.

   Artikel 17 – Deelbaarheid van clausules

   Het feit dat een willekeurige clausule uit deze algemene verkoopvoorwaarden nietig, onuitvoerbaar, ongeldig, illegaal of ontoepasbaar kan worden als gevolg van een wet- of regelgeving of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtsinstantie, kan de geldigheid, wettigheid en toepasbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden niet opnieuw ter discussie stellen.

   De klant blijft verplicht tot het nakomen van zijn/haar contractuele verplichtingen en kan als zodanig geen beroep doen op een vrijstelling van deze verantwoordelijkheid.

   Artikel 18 – Voorwaarden voor toetreding tot het Vente-unique loyaliteitsprogramma Very-unique

   Dit artikel heeft betrekking op het lidmaatschap van de Klant voor het loyaliteitsprogramma Very-unique dat geldig is op de website Vente-unique.be. Lidmaatschap van het Very-unique programma is gratis. Lidmaatschap van het betaalde programma is niet langer beschikbaar wanneer het gratis Very-unique loyaliteitsprogramma wordt gelanceerd. Leden van het oude betaalde loyaliteitsprogramma behouden hun voordelen tot de einddatum voorzien door dat programma (d.w.z. 24 maanden vanaf de datum van lidmaatschap).

   Het loyaliteitsprogramma Very-unique is beschikbaar voor de klant onder de hieronder beschreven voorwaarden.

   1 - Voorwaarden voor lidmaatschap van het Very-unique loyaliteitsprogramma

   Het loyaliteitsprogramma Very-unique is online beschikbaar voor elke klant die er gebruik van wil maken. Lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma Very-unique is op naam, strikt persoonlijk en voorbehouden aan volwassenen die in België woonachtig zijn. Het loyaliteitsprogramma Very-unique is niet van toepassing (zonder dat deze lijst limitatief is) voor handelsondernemingen, zzp’ers, lokale of regionale overheden.

   Vente-unique.be aanvaardt slechts één inschrijving op het loyaliteitsprogramma Very-unique per klantaccount (zelfde naam, voornaam, adres, e-mail). Dezelfde persoon kan niet meerdere klantaccounts aanmaken om te profiteren van het Very-unique loyaliteitsprogramma. Vente-unique.be behoudt zich het recht voor om op elk moment eenieder document op te vragen om de identiteit te rechtvaardigen van de persoon die zich wenst in te schrijven of zich reeds heeft ingeschreven voor het Very-unique loyaliteitsprogramma.

   De klant kan de informatie met betrekking tot zijn loyaliteitsprogramma raadplegen door in te loggen op zijn klantenaccount en te klikken op het tabblad “Loyaliteitsprogramma”. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn persoonlijke informatie up-to-date te houden door zijn klantenaccount door de website bij te werken.

   Elk lidmaatschap is, vanaf de datum van implementatie van dit loyaliteitsprogramma, afhankelijk van de aankoop van producten door de klant op de Site.

   2 - Aanbiedingen en voordelen van het Very-unique loyaliteitsprogramma

   Elk abonnement op het loyaliteitsprogramma Very-unique is onderworpen aan de voorwaarden en voordelen die van kracht zijn op de Site. Met het Very-unique loyaliteitsprogramma kan de klant profiteren van de volgende voordelen:

   • Saldo berekend in spaarpunten: het Very-unique loyaliteitsprogramma stelt de klant in staat spaarpunten te verzamelen voor elke bestelling van producten op de Site. De opbouw begint vanaf de eerste bestede euro. Bijvoorbeeld, voor €1 uitgegeven op de Site, wordt €0,02 gespaard; of voor €100 uitgegeven in één of meerdere keren, wordt €2 gespaard. Alleen gevalideerde en niet-geannuleerde bestellingen geven recht op het verzamelen van spaarpunten.

    De klant kan het saldo van zijn spaarpunten raadplegen door in te loggen op zijn klantenaccount en te klikken op de tab “Loyaliteitsprogramma”. Informatie over het saldo van zijn spaarpunten is beschikbaar:

    • ofwel direct na de gevalideerde betaling en bevestiging van de bestelling verstuurd door vente-unique.be;
    • hetzij op elk moment.

    De spaarpunten zijn een jaar geldig vanaf de datum van toetreding tot het Very-unique loyaliteitsprogramma en kunnen door de klant worden omgezet in vouchers. Als de klant echter binnen 12 maanden na toetreding een nieuwe bestelling plaatst, blijven zijn spaarpunten behouden. Bij elke nieuwe bestelling wordt de levensduur van zijn saldo met een jaar verlengd. Na deze periode gaan de spaarpunten automatisch verloren. De klant kan dienaangaande geen vordering doen ten aanzien van vente-unique.be. De door de klant omgezette voucher is geldig voor een toekomstige aankoop van producten op de Site. De geldigheidsduur van de voucher is één maand vanaf de datum van uitgifte en is alleen geldig op producten die door vente-unique.be op de Site worden verkocht (exclusief belastingen en leveringskosten). De waardebon kan dus niet worden gebruikt voor aankopen bij externe partners op de Market Place.

   • Exclusieve vroege toegang tot bepaalde aanbiedingen. Dit betekent dat alleen leden van het Very-unique loyaliteitsprogramma kunnen profiteren van verlaagde prijzen op productselecties ten minste een paar uur voordat dezelfde verlaagde prijzen worden aangeboden aan alle bezoekers van de Site.
   • Exclusieve Very-unique dagen (exclusieve acties en voordelen alleen voor leden)

   Vente-unique.be behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap van de klant van het loyaliteitsprogramma Very-unique op te schorten, of zelfs om zijn getrouwheidsaccount permanent te deactiveren en, indien nodig, om de daaraan verbonden voordelen te annuleren, in geval van misbruik van de klant in de gebruik van het Very-unique loyaliteitsprogramma.

   3 - Wijziging van de voorwaarden en voordelen van het Very-unique loyaliteitsprogramma

   Vente-unique.be behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en voordelen van het Very-unique loyaliteitsprogramma. De waarde van de punten die naar goeddunken van vente-unique.be worden vastgesteld, kan variëren, evenals de voordelen die worden toegekend in het kader van het loyaliteitsprogramma Very-unique.

   4 - Persoonsgegevens

   De verwerking van de persoonsgegevens van de klant wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens. De bepalingen van het privacy beleid dat beschikbaar is op de Site en die deze clausule inzake persoonlijke gegevens vervolledigen, zijn van toepassing in het kader van het loyaliteitsprogramma Very-unique.

   Ontvanger van de gegevens: De gegevens die in het kader van het loyaliteitsprogramma Very-unique worden verzameld, zijn bestemd voor vente-unique.be en de entiteiten die het beheert, die het controleren of voor het uitvoeren van algemene controles. De gegevens die door de Site worden verzameld, kunnen worden overgedragen aan externe onderaannemers met het oog op het uitvoeren van de dienst.

   Verzamelde gegevens: De volgende informatie is vereist om deel te nemen aan het loyaliteitsprogramma Very-unique.be: titel, naam, voornaam, postadres, e-mail. Het gsm-nummer, dat optioneel is, kan ook opgehaald worden door vente-unique.be. Als de verplichte informatie niet wordt verstrekt, kan de klant niet deelnemen aan het loyaliteitsprogramma Very-unique en geen gebruik kunnen maken van de aanbiedingen en voordelen van vente-unique.be die uit dit lidmaatschap voortvloeien.

   Wijze van verzameling: De klant deelt schriftelijk op de Site zijn persoonlijke gegevens mee die nodig zijn voor het lidmaatschap van het Very-unique loyaliteitsprogramma.

   Doeleinden: Vente-unique.be slaat informatie op met betrekking tot de aankoopgeschiedenis van de klant. Deze retentie is nodig om ervoor te zorgen dat de klant in aanmerking komt voor de verschillende voordelen van het Very-unique loyaliteitsprogramma en om de correcte uitvoering ervan te verzekeren. Bovendien wordt deze informatie gebruikt om de klant aanbiedingen, nieuws of gepersonaliseerde advertenties te sturen op basis van zijn eerdere aankopen en/of interesses. Indien de klant heeft ingestemd met het gebruik van cookies en andere tracking op de Site, worden de gegevens die worden verzameld als onderdeel van het loyaliteitsprogramma ook gekoppeld aan browsegegevens. Door deze combinatie kan vente-unique.be gerichte advertenties op de Site tonen. Deze informatie stelt vente-unique.be ook in staat om, met het oog op haar gerechtvaardigd belang, haar kennis van klanten te verbeteren en hen een gepersonaliseerde ervaring aan te bieden.

   Bewaartermijn: Informatie met betrekking tot de klant wordt door vente-unique.be bewaard voor een periode die niet langer is dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, d.w.z. voor de duur van deelname aan het loyaliteitsprogramma Very-unique, verhoogd door de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen, met name om bewijs van transacties te bewaren en vente-unique.be in staat te stellen aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen.

   Recht op toegang, rectificatie en verwijdering: De klant heeft recht op toegang, rectificatie en verwijdering van informatie die op hem betrekking heeft. Dit recht kan worden uitgeoefend op het e-mailadres dpo@vente-unique.com of op het volgende adres: Vente-unique.be – Dpo - 9/11 Rue jacquard 93310 LE PRE SAINT GERVAIS Frankrijk.

   Vente-unique.com
   Service Client
   9/11 Rue jacquard
   93310 LE PRE SAINT GERVAIS
   France.

    De algemene verkoopvoorwaarden downloaden (pdf)